Bokning / Booking

Förfrågan / Inquiry


Använd formuläret nedan för att skicka en bokningsförfrågan till oss. Vi återkommer till er så fort som möjligt.

OBS! Detta är endast en förfrågan och ingen definitiv bokning innan ni får en bekräftelse från oss.


Use the form below to send a booking inquiry to us. We will get back to you as soon as possible.

Attention! This is only an inquiry and not a definite booking until you get a confirmation from us.

 
 
 
 
 
 
 
 

Priser / Rates


Alla priser per dygn och inklusive moms.

All rates per day and including VAT.

Camping

Per dygn / day

+ El / Electricity

220 SEK

+ 30 SEK per dygn / day

Gästhamn / Guest Port

Per dygn / day

+ El / Electricity

170 SEK

+ 30 SEK per dygn / day

Storstugan (4-5 sängplatser) /

Large Cabin (4-5 beds)

Per vecka / week

Per dygn / day

2700 SEK

400 SEK

Från lördag till lördag.

From saturday to saturday.

Rum, egen ingång (4 sängplatser) /

Room, separate entrance (4 beds)

Per dygn / day

300 SEK